Мисия и цели

Мисията на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич е: С много професионализъм, при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, да постигнем оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве, като акцентираме върху ранната интервенция за деца, родени недоносени, с увреждания, с вродени аномалии, със специфични потребности, допринасяйки за ранното идентифициране на проблемите, рисковете за здравето и развитието, а от там и до ранната намеса на специалистите, с което да подпомогнем, насърчим и подобрим техните умения, за да водят пълноценен начин на живот и да осигурим комфорт, опора и перспективи на децата и техните родители.

Основна цел е непрекъснатото проследяване на потребностите, усъвършенстване на дейността и създаване на най-добрите условия за предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворят потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, които да му осигурят хармонично физическо и нервно-психическо развитие и пълноценна социализация, включително чрез координиране на дейностите на Центъра с други здравни, социални и образователни услуги.

Партньори

• Министерство на здравеопазването
• Община – град Добрич
• Областна управа
• Регионална Дирекция „ Социално подпомагане ”
• Отдел за закрила на детето при Дирекция „ Социално подпомагане ”
• Държавни и общински институции от секторите Здравеопазване

Дарители

Изида ООД

"Изида" ООД

"Доверие - Брико" АД

"Доверие - Брико" АД

"Веник" ЕООД

"Веник" ЕООД

"Катина 2000" ЕООД

"Катина 2000" ЕООД