Програма „Да пораснем заедно плюс” – в помощ на родители на деца със специфични потребности (ВИДЕО)

Родителят на дете със специфични потребности има една добавка в плюс. Той има повече тревоги, преживява повече стрес  и има нужда от повече подкрепа и повече информация.  Това споделят водещите на работилници за родителите, които се проведоха през последните 11 седмици в Дома за медико-социални грижи в Добрич. Обучителните работилници  са част от Програмата „Да пораснем заедно плюс”. Разработена е в сътрудничество със специалисти и родители,  кaто част от по-широката програма на УНИЦЕФ за подкрепа на родителството.  „Първите три са най-важни!“ - това казва Керанка Станева, водещ на работилниците.

Помощ за родителите

Целта  на Програмата е да създаде стимулиращо и подкрепящо обкръжение, в което родителите,  съвместно с водещите,  обменят идеи относно това как възприемат  родителството. Така опознават по-добре себе си в тази роля, научават нови начини за справяне с трудностите и откриват други подходи към своето дете. Всеки родител  се нуждае от подкрепа  в израстването  и усъвършенстването си в тази роля, допълва Веселина Радушева.  По време на работилниците родителите  получават отговори на много  въпроси, които ги интересуват и вълнуват. Работата в тях е насочена към споделяне и  обмяна  на опит между участниците.
„Ползата от  участието ми в работилниците е много голяма”, споделя в края на обучението Николай Климентов.  „Програмата е така направена, че те кара да се замислиш за това, какво чувства детето ти и помага по-добре да го разбереш. Идеята е, че животът не е само това, което аз виждам и чувствам, а има и други страни.  Добре е когато хора с подобни  проблеми се събират и споделят”, категоричен е той.
„Участието в работилниците ни помогна да се развием като родители и да преодолеем трудности, които срещаме в живота си”, допълва  Гинка Григорова.
„Много съм доволна от това, че намерих място в тази група. За мен всяка сряда се превръщаше в малък празник. Да се чувстваш разбран и да откриеш  отговори на въпросите, които те вълнуват, да  разбереш, че не е лесно да си родител,  е  важно и ценно. Всички срещат трудности, но когато има с кого да ги споделиш и да получиш подкрепа,  е много важно”, казва Деница Христова.