Дни на отворените врати в Дома за медико-социални грижи за деца

На 7,13,21 и 28 Април 2017г.

Всеки желаещ да разгледа институцията отвътре и да се запознае с нейната дейност, ще може да го направи напълно свободно в дните 7,13,21 и 28 Април. Събитието ще се проведе за първи път в историята на лечебното заведение, а вратите за посетители ще бъдат отворени от 09.30 до 11.30 часа.

Пропускателният режим за Деня на отворените врати, няма да бъде нарушаван и променян. Както всеки друг ден, в ДМСГД гр. Добрич ще се влиза срещу документ за самоличност.

Независимо от характера на събитието, денят няма да се различава по нищо, от всеки друг, протичащ за децата и персонала в лечебното заведение,освен вдостъпа до места в Дома, които обикновено не са достъпни за външни лица.