Д-р Иво Войчев: Обществото не знае за услугите на Дома за медико-социални грижи

Поредица от Дни на отворените врати реализира Дома за медико-социални грижи в Добрич. Поводът за тях е предоставяне на подробна информация  и запознаване на хората с комплексните услуги, които предлага Дневният център за деца със специални потребности към него. Те са специализирани за деца от 0 до 3 години и такива до 7 годишна възраст, които се отглеждат в семейна среда  и имат физически или психически проблеми.
От обществеността не се знае, че съществува такава структура на територията на град Добрич, още по-малко се знае за услугите, които се предлагат в нея”, коментира за радио „Добруджа” д-р Иво Войчев, директор на медико-социалното заведение. Комплексната услуга  включва освен медицинската грижа от лекари и специалисти, още  психологическа подкрепа, логопедични занимания, физиотерапия и рехабилитация. Работата с всяко дете става по определен план за грижи, уточнява  д-р Войчев. Грижите са почасови, но могат да бъдат още дневни, както и седмични. В седмичните грижи родителите имат и възможност да придружават децата си. Ползването на специализираните услуги става чрез направление, което се издава от Социално подпомагане. Всички те са  безплатни. Дневният център осигурява и подкрепа на родителите на болните деца в морален и социален аспект. В него са изградени модерни зали за релационна психомоторика, мултисензорна зала, зала за Монтесори терапия, за арт терапия, сектор за рехабилитация и физиотерапия.
Следващата дата на Ден на отворените врати в  Дома за медико-социални грижи е 13 април.
Репортаж на Даниела Русева и Петър Петров