Водолечение за деца с увреждания планират да разкрият в Дневния център към ДМСГД – Добрич

Дарител е закупил хидромасажна вана, търсят се спонсори за ремонта на помещенията

Водолечение ще допълни комплексът от услуги, предлагани  в Дневния център за деца със специални потребности към Дома за медико-социални грижи за деца в Добрич/ДМСГД/, съобщи за Дарик директорът на Дома д-р Иво Войчев. Дарител вече е закупил хидромасажна вана.
„Имаме намерение да се развиваме и да разширим предлаганите от нас услуги. В момента сме на етап планиране на проект за допълване на сектора по физиотерапия и рехабилитация с водолечение. Дарител закупи и ни предостави хидромасажна вана. Оттук насетне е необходимо да бъдат извършени ремонтни дейности, преустройство на част от помещенията и изграждане на водна пътечка и малък басейн за водолечение” – коментира д-р Войчев.

От Дома приемат оферти от желаещи да помогнат за осъществяване на начинанието. В момента  се прави остойностяване на дейностите по реализация на проекта.

Водолечението би било много полезно за деца с детска церебрална парализа, с родови травми, с увреждания на мускулите и ставите, за деца с аутизъм и други заболявания, обясни д-р Войчев. Той подчерта, че към момента  в област Добрич няма такъв тип услуга, предназначена за деца.

Между 30 и 40 са децата на възраст от няколко месеца до 7 години, които посещават месечно Центъра. В него се предлагат медико-социални грижи, които включват комплекс от здравни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични и терапевтични услуги. Семействата на деца със специални потребности могат да избират между почасова, дневна и седмична грижа за децата. Предлаганите услуги са безплатни.

Към днешна дата в ДМСГД - Добрич на постоянно отгелждане са 17 деца. Всички те са с тежки увреждания и се нуждаят от 24-часова грижа. „Националната политика  на държавата е към деинституционализация на подобни заведения. Здравите изоставени деца се насочват към близки до биологичното семейство, ако няма такива, децата се предлагат на приемни семейства и след това се пристъпва към евентуално осиновяване. Част от децата се извеждат в Центровете за настаняване от семеен тип, ако няма кой да се грижи за тях” – коментира още директорът на Дома.

През 2016 г. в ДМСГД - Добрич са приети 6 деца и са изписани също толкова. Осиновяванията за същия период са 4. Тенденцията сочи, че броят на изоставените в Домовете за отглеждане деца не намалява, информира още д-р Иво Войчев. В същото време като цяло в страната раждаемостта  намалява, има демографска криза, а естественият прираст в област Добрич е отрицателен – 6%. На този фон се повишава процентът на раждания от млади майки, т.е. наблюдава се тъй нареченият феномен  „деца раждат деца”. Той е рисков фактор за раждане на деца с ниско тегло, с инфекции и увреждания, които са обичайният контингент на домовете, коментира д-р Войчев.

Според него чужденците традиционно проявяват по-голям интерес от българите към осиновяване на деца с увреждания. За последните няколко месеца в Дома в Добрич са гостували осиновители от минали години от Франция, САЩ и Германия. Те са пристигнали заедно с децата си, за да им покажат откъде са ги взели за отглеждане.