Болни деца от област Добрич получават подкрепа в център за комплексна грижа

Почти една година в Добрич функционира Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/, който е единственият в областта. Той е създаден с Постановление на Министерски съвет на 1 февруари 2021 година, но реално работи от 17 февруари.

Центърът /бивш Дом “Майка и дете” и Център за медико-социални грижи за деца/ е лечебно заведение, финансира се от Министерството на здравеопазването, сподели за Про Нюз Добрич директорът му д-р Иво Войчев. Той посочи, че всички услуги и дейности, които предлага, са напълно безплатни. По думите на лекаря интересът към ЦКОДУХЗ е голям, в началото е започнато с пациенти, които преди това са посещавали Дневния център към Дома за медико-социални грижи за деца. „През тези около 11 месеца има и над 140 новоприети деца, а посещенията месечно са между 600 и 800”, посочи директорът на лечебното заведение. Увеличен е и броят на специалистите –  както като вид, така и като брой.

Д-р Войчев обясни, че грижите в ЦКОДУХЗ са амбулаторни, т. е. без преспиване. Има деца, които го посещават за няколко часа, такива, които са само за една процедура, а други са почти цял ден. Могат да се ползват и мобилни услуги – в дома на пациента или в социална услуга от резидентен тип. Лекарят обясни, че ако малчугани по някаква причина не могат да пътуват могат да бъдат посетени от специалисти на центъра. По думите му лечебното заведение се посещава и от много малки деца – дори на месеци, основно в медицинската рехабилитация и физиотерапия. Директорът обясни, че децата се насочват към ЦКОДУХЗ от лекар. По думите му достъпът е много лесен – само с един амбулаторен лист, в който е описано състоянието и нуждите на детето. В центъра се предлага и хранене, включително и диетично.

Грижите в ЦКОДУХЗ включват комплекс от медицински, немедицински и рехабилитационни дейности, осъществявани от специалисти, които съдействат и подкрепят децата с увреждания и хронични заболявания и техните родители посредством индивидуални и/ или групови занимания. Услугите дават възможност на родителите на  тези деца да се включат в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането им. За постигане на най-добър физически, емоционален и умствен интегритет на децата и за правилното конструиране на детската личност се работи в мултидисциплинарен екип, който включва специалисти с дългогодишен опит – лекари,  медицински сестри и детегледачи, психолози, педагози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, специалист социални дейности.

Задоволяването на потребностите от здравни грижи  на децата в Амбулаторния блок се осъществява от лекари педиатри и медицински сестри, съобразно здравните нужди. Изготвя се план за здравни грижи, съобразен със специфичните потребности на всяко дете. Основните дейности включват ранна диагностика и диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речевото развитие на децата и назначаване на терапия за лечение на отколоненията и хроничните заболявания и увреждания, оказване на първа помощ при спешни състояния, проследяване здравословното състояние на децата, при необходимост назначаване на изследвания и консултации с други специалисти, провеждане на здравни консултации, беседи и обучение на родителите на децата с увреждания, хронични заболявания и специални потребности.

ЦКОДУХЗ предлага медицинска рехабилитация., която е комплекс от процедури, съобразени с календарната, моторната и психичната възраст на детето. Рехабилитаторът осъществява дейност в индивидуални занимания, след назначение от лекар-специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина. Секторът по физиотерапия и рехабилитация разполага с електротерапевтичен апарат за електростимулации с ниско- и средночестотни токове, нискоинтензивно магнитно поле, с ултразвуков терапевтичен апарат и електрофореза, вана за парафинолечение, шведска стена, модули за заемане на различни пози по Бобат, работни маси – за лечебна физкултуро по Войта и Бобат. Има също велоергометър, вестибулатор, стълба, успоредка, бягаща пътека, паралели, степер, статични шини за горни и долни крайници, вертикализатори с предно – задна опора с и без фиксиране на таза и др. Провеждат се инхалации, дихателна гимнастика и лечебна физкултура.

От 2017 година – още докато е Дневен център към Дома за медико-социални грижи за деца, в ЦКОДУХЗ функционира и сектор за водолечение, единствен в област Добрич, предлагащ терапия с вода за деца до три годишна възраст. Изградени са басейн, водна пътека и хидромасажна вана. За насърчаване на независимостта на детето и свободата на движенията по време на една хидротерапевтична сесия се използват различни пояси и играчки. Децата обикновено се впечатляват и наслаждават на водните мехурчета, пяната, водните пръски и други. Това ги провокира да играят, да се движат, да ритат с крачета и да пляскат с ръце. Особено подходящо лечение за деца с ДЦП и други централни и периферни парализи.

От 2019 година е изградена и функционира зала за халотерапия – пациентите се настаняват в солна стая в продължение на 20-40 минути и дишат наситения със сол въздух, впръскван от халогенератор, който достига до най-малките бронхи, както и в други части на дихателната система, като например синусите и носната кухина. Провеждат се от 3 до 20 сесии с 48 часа между две процедури. Особено подходяща терапия при заболявания на дихателната система, алергии, някои кожни заболявания, психосоматични състояния и др.

В Центъра се предлага и немедицинската психо-социална рехабилитация. С децата работат редица специалисти – психолози, логопеди, ерготерапевти, педагог, спецциалист по социални социални дейности. Освен с кабинети за всяка специалност ЦКОДУХЗ е напълно оборудвани и със  зала по релационна психомоторика, мултисензорна зала, такава за Монтесори терапия, зали за арт-терапия и музикотерапия, за ерготерапия. Помещенията са обзаведени с нови мебели, техника и нужните материали за осъществяване на пряката работа с децата, за стимулиране и насърчаване на участието им в различните дейности, за развитие на уменията и способностите им съгласно изискванията на Медицински стандарт „Педиатрия“. Осигурени са с подходящо отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност. ЦКОДУХЗ-Добрич разполага с детска площадка с удобни, функционални и обезопасени съоръжения.